Приватност

Оваа страница служи како детално објаснување за тоа како Техника.мк ги користат вашите лични податоци или информации кои ги собираме кога го посетувате овој веб портал.

 

Собираме лични информации за да овозможиме подобри услуги и содржини. Информациите кои ги собираме ни овозможуваат детално да ги анализираме движењата на нашите посетители, да вршиме внатрешно следење на сајтот и статистички да пристапиме кон решавање на проблемите и подобрување на нашите услуги.

 

Личните информации најчесто вклучуваат ваше име или презиме и електронска адреса при регистраија, ИП (интернет протокол) адреса, детали за интернет прелистувачот кој го користите, оперативен систем на компјутерот и временската зона. При вашата посета на Техника.мк, се складира датотека на вашиот компјутер наречен “колаче” (англиски: cookie), кој овозможува пристап до функциите на веб порталот пр. доколку ја имате опцијата за зачувување на вашата лозинка со што би избегнале постојано внесување на истата.

 

Како ги користиме добиените информации кога се најавувате на нашиот сервис со Google или Facebook корисничка сметка:

- ве асоцираме со вашите персонални информации кои ги имате оставено на Google или Facebook;

- ја добиваме вашата електронска адреса (e-mail) регистрирана на Google или Facebook и автоматски со истата креираме кориснички профил на нашиот сервис. Оваа адреса може да биде јавно достапна за посетителите на нашиот сајт;

- ги користиме вашите јавни информации (име, слика, или други информации кои сте ги направиле јавни) и истите може да бидат прикажани јавно на нашиот сајт;

 

Го задржуваме правото без никакво претходно известување да ја измениме полисата за приватност. Променетите услови стапуваат на сила по јавното известување.

 

Доколку сакате вашата корисничка смета и целосни информации кои се поврзани со истата да бидат перманентно избришани, контактирајте на: support@tehnika.mk

 

Последна промена 17.12.2020