Програмирање

Првата линија код на Linus Torvalds, креаторот на Linux
Првата линија код на Linus Torvalds, креаторот на Linux
Linus Torvalds нѝ е најдобро познат како главниот креатор на Linux Kernel-от и системот за контрола на верзии, git. Зачетоците на Linux датираат од 1991, кога Torvalds имал само 22 години. Покрај сите контровер...
Програмирање